De leden van de vereniging zijn burgers van onderscheidene nationaliteiten aan weerszijden van de grens in het gebied Nijmegen en Kleef (regio Rijn - Waal).

Wij onderhouden vriendschappen over de grenzen heen en beijveren ons voor een onderling goede verstandhouding tussen Duitsers en Nederlanders in het bewustzijn van onze gemeenschappelijke geschiedenis

Met ons werk  willen wij de wereldwijde ideeën met betrekking tot verdraagzaamheid en wederzijdse, grensoverschrijdende duits-nederlandse contacten centraal stellen ter bevordering van een beter begrip tussen de volkeren. Dit willen wij in onze gesprekken nadrukkelijk aan de orde stellen. Dit vindt meer in het bijzonder plaats binnen het gebied van Euregio, Rijn-Waal en de streken rond en tussen Nijmegen en Kleef.

Wij organiseren allerhande activiteiten om elkaar beter te leren kennen en beter te kunnen begrijpen en hoe de cultuur en de levensgewoonten aan beide zijden van de grens in elkaar zitten en zich manifesteren. Dit met het oog op het oplossen van misverstanden en het wegwerken van vooroordelen. Welke vorm van discriminatie dan ook, wordt door ons afgewezen.

In onze groep zijn vertegenwoordigers met diverse geloofsrichtingen, wereldbeschouwingen, alsook diverse nationaliteiten vertegenwoordigd. Wij zetten ons in voor een samenleving, die wordt gekenmerkt door vrede. Meer in het bijzonder herdenken we gezamenlijk de Tweede Wereldoorlog en haar gevolgen.

Twee leden van onze vereniging hebben een tweetalige bundel uitgegeven met gedichten over hun Joods-Nederlandse  respectievelijk  Christelijk-Duitse jeugdjaren gedurende de Tweede Wereldoorlog.
GrenzenLos, Maria Diedenhofen - Frits Gies; Butzon & Bercker, 2009, ISBN 978-3-7666-1250-2

GrenzenLos_1
Fueller
Flagge_D1-1